Ouran VF12 Fighter Wing

Veritech Fighter Wing

Description:

CO: Tamaki Suoh ((King))
EX: Kyoya Ootori ((Shadow Prince))

Pilots:
Hikaru Hitachiin ((Imp))
Kaoru Hitachiin ((Red))
Mitsukuni Haninozuka ((Honey))
Takashi Morinozuka ((Mori))
Haruhi Fujioka ((scholar))

Bio:

Ouran VF12 Fighter Wing

Robotech : Battlecry Mars Base Walter0311 Walter0311